ILE, International Learning Environment

Erasmus+ liikkuvuushanke

Toteuttaja: Saimaan ammattiopisto Sampo, kansainvälisyyspalvelut

Hankkeen tavoitteet ja toteutus

 1. Kansainvälisen työssäoppimisen lisääminen

 2. Yksilölliset, joustavat kansainväliset opintopolut

 3. Kansainvälisyysosaamisen vahvistaminen Sampossa

 4. Työelämäyhteistyön vahvistaminen

 5. Kansainvälisyysjaksojen digitaalisen ohjaus- ja palautejärjestelmän luominen

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena on lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jonka seurauksena Saimaan ammattiopisto Sampokin uudistaa ja kehittää työpaikan kanssa tehtävää yhteistyötä. Asiakaslähtöistä ajattelua halutaan vahvistaa henkilöstön keskuudessa. Vastaavasti Sampo haluaa tämän hankkeen tuella myös vahvistaa ja uudistaa kansainväistä toimintaa sekä kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa tehtävää yhteistyötä, joka edistää ja mahdollistaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista kansainvälisessä oppimisympäristössä. Tavoitteena on reformin hengen mukainen toiminta ja aidosti yksilölliset ja joustavat opintopolkumahdollisuudet. Tähän päästäksemme on tärkeää, että tunnemme hyvin myös kansainväliset yhteistyökumppanimme sekä mitä ammatillista osaamista opiskelija voi kussakin kansainvälisessä kohteessa hankkia.

ILE – hankkeen tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä osaamista osana organisaatiomme toimintaa siten, että opiskelijalle tarjoutuu entistä paremmin mahdollisuus hankkia osaamista kansainvälisessä oppimisympäristössä henkilökohtaisen yksilöllisen suunnitelman mukaan. Tavoitteenamme on lisätä niin henkilöstön kuin opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta Saimaan ammattiopisto Sampossa mahdollistamalla opiskelijoille yksilöllinen kansainvälisyyspolku ja siinä liikkuvuusjakso ulkomailla, sekä henkilöstölle asiantuntijaliikkuvuuksia tulevina vuosina.  Tavoitteena on kansainvälisen työympäristön ja yhteistyötahojen vakiinnuttaminen ja kansainvälisessä toimintaympäristössä saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osana tutkintoa.

Uudenlaisen opettajuuden edessä on kv-vaihdoilla suuri merkitys siihen, miten opettajat lähtevät ideoimaan omaa opetustaan uuden opetussuunnitelman tullessa voimaan.  Laadukas ohjaaminen on opiskelijan oppimisen edellytys ja tähän panostaminen on yksi henkilöstön tärkeimpiä tavoitteita. On tärkeää saada uusia tuoreita näkökulmia muualta Euroopasta, miten opetusta ja ohjausta voidaan toteuttaa. Opiskelijan työssäoppiminen korostuu tulevaisuudessa, työvaltaisuus on tulevaisuuden sana. On tärkeää, että työelämän asiantuntijat ovat mukana kehittämässä uudenlaista oppimista, ohjaamista ja opettajuutta. Kutsumalla työelämän edustajia ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille mahdollistamme hyvien käytänteiden jakamisen suoraan opettajille ja työelämän edustajille, vastavuoroisesti partnerimaissa ja -oppilaitoksissa.

Hanke mahdollistaa 46 opiskelijan liikkuvuusjaksoa ja 26 asiantuntijoiden (henkilöstö ja työelämä) liikkuvuusjaksoa. Liikkuvuusjaksot tulevat olemaan 4 – 58 päivän mittaisia, niin työssäoppimis- ja job shadowing-jaksoina kuin opintomatkoina. Yhteistyömaina ovat Saksa, Tanska, Hollanti, Ranska, Espanja, Englanti ja Luxemburg sekä työelämän edustajina asiantuntijoita Efora Oy:stä ja Holiday Club Saimaasta. Kansainvälisellä liikkuvuusjaksolla mukana olevat asiantuntijat verkostoituvat kansainvälisesti ja tutustuvat vaihtojaksolla partnerikoulujen opetukseen ja ohjaukseen sekä työssäoppimispaikkoihin. Tavoitteena on koostaa tietokanta, jossa kuvataan ko. työssäoppimispaikassa saavutettava osaaminen. Opiskelijoiden liikkuvuusjaksot suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti, opiskelijalähtöisesti ja tavoitteena on sekä kulttuuri- että kielitaitoinen ammattiosaaja. Hankkeen avulla opiskelijat saavuttavat yhä paremmin työelämän tarpeita vastaavaa osaamista.

Kohderyhmänä on Saimaan ammattiopisto Sampon opiskelijat ja opettajat sekä elinkeinoyhteistyö

Hankkeen kesto: 1.8.2018 – 31.7.2020

Hankkeen vastuuhenkilö:
Jaana Hokkanen / kansainvälisyyskoordinaattori,  p. 040 8656739


FRESH2 - Forwarding and Recognizing Student’s Skills Through ECVET, Erasmus+ KA1 -liikkuvuushanke

Sosiaali- ja terveysalan kansallinen Hyväoloverkosto

Erasmus+ opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuushanke

Tavoitteet ja toteutus

 • EU-komission ECVET-järjestelmään liittyvien asiakirjojen aktiivinen käyttöönotto (Learning Agreement, osaamisen kuvaaminen ) Verkosto luo malleja lomakkeiden käyttöön eri tutkinnon osissa ja jakaa osaamistaan, tavoitteena tukea yksilöllisiä opintopolkuja ja osaamisten tunnistamista ja tunnustamista
 • Verkoston oppilaitokset tutustuvat hanketta koordinoivan Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedun käytössä olevaan opiskelijan mobiiliohjaustyökaluun; E-Taitavaan. Tavoitteena on tarjota opiskelijalle laadukas työssäoppimisjakso ulkomailla reaaliaikaisella ohjauksella ja edistää edunsaajien digiosaamista
 • Työssäoppiminen ulkomailla
 • Asiantuntijavaihto ja vierailut

Kohderyhmänä on Saimaan ammattiopisto Sampon opiskelijat ja opettajat sosiaali- ja terveysalalla ja hius- ja kauneudenhoitoalalla

Hankkeen kesto: 1.6.2017 – 31.7.2019

Hyväoloverkoston nettisivut

Hankkeen vastuuhenkilöt:
Tuija Blankenstein  / lehtori, p. 040 1364761
Jaana Hokkanen / kv-koordinaattori,  p. 040 8656739


NAVE2 – Network for the Advancement of Vocational Education in Europa 

Strateginen kumppanuusverkosto, jonka tavoitteena on edesauttaa ammatillisia oppilaitoksia kehittämään ja laajentamaan kansainvälistymistä ja kansainvälisyysosaamista. Menestyksekkäällä ja innovatiivisella yhteistyöllä voidaan nostaa kansainvälisen liikkuvuuden laatua ja määrää sekä oppilaitosten kansainvälistä profiilia. Yhteistyöllä voidaan tehostaa kansainvälisen toiminnan tavoitteiden asettamista, niiden saavuttamista, luoda yhteisiä strategisia suuntaviivoja sekä jakaa kokemuksia. Yhteistyöhön on mahdollista, niin haluttaessa, ottaa mukaan kolmansia osapuolia.  

Verkoston toiminnan tavoitteet

 • Kansainvälisen työssäoppimisen lisääminen

 • Kansainvälisyysosaamisen vahvistaminen Sampossa

 • Kansainvälisen työssäoppimisen ja ohjauksen laadun parantaminen 

Verkostossa on mukana neljä suurta ammatillisen koulutuksen toimijaa Euroopassa:

 • Saimaan ammattiopisto Sampo
 • Roc Midden Nederland, Hollanti, Utrecht 
 • Departamento de Education, Espanja, Navarra 
 • Concorzia Instuti Professionati, Italia, Reggio Emilia 

Kohderyhmä: Sampon opiskelijat ja opettajat  

Vastuuhenkilö: Jaana Hokkanen / kv-koordinaattori, p. 040 8656739 


Venäjä-verkosto

Sampon yhtenä painopistealueena ammatillinen ja kulttuurillinen yhteistyö Venäjän kanssa. Siihen antaa hyvät lähtökohdat Sampon maantieteellinen sijainti aivan rajan pinnassa. Sampo on ollut OPH:n rahoittaman Venäjä-verkoston jäsenenä pitkään ja on aktiivinen toimija verkoston piirissä.

Tavoitteet ja toteutus

 • Verkostojen yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa
 • Kv-joustavat opintopolut, Venäjä-opintopolku ja työssäoppiminen Venäjällä
 • Opettajien, asiantuntijoiden ja johdon vertaisoppiminen (tekniikan ja palvelun opintomatkat Pietariin, Sote-alan Viipyriyhteistyö)
 • Kotikansainvälistyminen ( yhteistyötahojen vierailut Sampossa (Viipuri, Pietari))

Kohderyhmänä ovat Sampon opiskelijat, opettajat, huoltajat, asiantuntijat, suomalainen elinkeinoelämä sekä kolmannen sektorin toimijat, kuten kauppakamarit ja killat. Hanke toteutetaan opiskelija- ja työelämälähtöisesti.

Venäjä-verkoston sivut / Finvet.fi

Hankkeen kesto: 1.1.-31.12.2018

Hankkeen vastuuhenkilö:
Jaana Hokkanen / kv-koordinaattori, p. 040 8656739


Intia-verkosto

Sampo on aloittanut toukokuussa 2017 jäsenenä OPH:n rahoittamassa Intia-verkostossa. Jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden laajentaa kansainvälistä toimintaa Euroopan ulkopuolelle uusiin kulttuuripiireihin.

Tavoitteet ja toteutus

 • Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa
 • Opettajien, asiantuntijoiden ja johdon vertaisoppiminen
 • Opiskelijoiden työssäoppiminen

Kohderyhmänä ovat Sampon opiskelijat ja opettajat.

Intia-verkoston sivut / Finvet.fi

Hankkeen kesto: 1.1.-31.12.2018

Hankkeen vastuuhenkilö:
Jaana Hokkanen / kv-koordinaattori, p. 040 8656739

 


Liiketoiminnan ja tieto- ja viestintätekniikan yhteistyöverkosto Euroopassa

Liiketoiminnan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoilla on pitkät yhteistyöperinteet laajasti Euroopassa, jotka on luotu hyvällä yhteistyöllä vuosien saatossa. Yhteistyöverkostossa on mukana alan ammatillisia oppilaitoksia Sampon lisäksi Saksasta, Belgiasta, Luxemburgista, Ranskasta, Kreikasta ja Slovakiasta.

Verkoston tavoitteena on ylläpitää ammatillisen koulutuksen kehitystä sekä toteuttaa opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuutta vastavuoroisesti. Verkoston jäsenet tapaavat kerran vuodessa jossakin yhteystyömaassa.

Verkostolla ei ole yhteistä hanketta, kaikki liikkuvuudet toteutetaan oppilaitosten omarahoituksena tai oppilaiotsten omilla Erasmus+ KA1-liikkuvuushankkeiden avulla.

Verkoston vastuuhenkilöt:
Kirsi Seppänen, opettaja, p. 040 661 2090
Jaana Hokkanen, kv-koordinaattori, p. 040 865 6739


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje